درس‌گفتار

 

با توجه به درخواست های مکرر علاقه مندان به آشنایی با اندیشه فرهنگستان علوم اسلامی و رسالت ذاتی و طبیعی هر مجموعه فکری در معرفی ایده و دستاوردهای علمی و پژوهشی خود جهت گفتمان سازی، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و زمینه سازی اصلاح و تکمیل اندیشه ها، دوره کوتاه مدت آموزشی ـ مطالعاتی «طرح فکری» توسط مدرسه آزاد فرهنگستان علوم اسلامی طراحی شده است.


«مقطع مقدماتی»، اولین سطح از مقاطع آموزشی فرهنگستان است که به همراه «مقطع تخصصی»، در راستای تمهید و تربیت پژوهشگر برای انجام برنامه های پژوهشی این مجموعه در «مقطع عالی»، طراحی شده است. شرکت کنندگان این دوره، عمدتاً طلاب و دانشجویانی بوده اند که ضمن آشنایی اجمالی قبلی با مباحث فرهنگستان و پیگیری آن، در صدد تعمیق شناخت خود از محتوای فکری این مجموعه بوده اند. تحصیل در سطح ۳ حوزه ی علمیه یا کارشناسی ارشد دانشگاه و آشنایی با جریان های فکری فعال در زمینه های پژوهشی فرهنگستان، برخی از شروط داوطلبان حضور در این دوره بوده است.